Wzkazania

Implanty stosuje się w celu uzupełnienia braków zębowych :

  • brak pojedynczego zęba

  • brak kilku zębów

  • bezzębie

STOSOWANE ROZWIĄZANIA

Zabieg trwa zwykle od 20-50 minut( w zależności od ilości wprowadzanych wszczepów) i jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, przez co jest całkowicie bezbolesny.
Współczesna stomatologia oferuje szereg rozwiązań, które odpowiednio dobrane do sytuacji pacjenta, dają niepowtarzalny efekt estetyczny.
W dużym uproszczeniu implantację podzielić można na:

NATYCHMIASTOWĄ

W czasie jednaj wizyty implantolog usuwa ząb i w jego miejsce wprowadza implant. Wtedy też jest zwykle konieczne użycie bio-materiału. Naturalny korzeń jest nieco szerszy niż implant, dlatego niezbędne jest „dopełnienie” luki poekstrakcyjnej biomateriałem. Procedura ta nie jest jednak możliwa do wykonania we wszystkich przypadkach. Decyzję o rodzaju implantacji podejmuje lekarz.

CZASOWĄ

Lekarz usuwa ząb, w przypadku gdy ekstrakcja wymagała usunięcia dużej ilości kości, należy ją odbudować. Wprowadza się sztuczną kość a następnie pozostawia się to miejsce na czas maksymalnie sześciu miesięcy. Następnie można w tym miejscu przeprowadzić zabieg implantacji.
W przypadku gdy istnieje wystarczająca ilość kości by wprowadzić implant bezpośrednio po ekstrakcji, zostaje on wprowadzony. Następnie pozostawia się go na okres 6 miesięcy. Po upływie tego czasu implant jest świetnie zintegrowany z naszą kością i można przystąpić do pracy nad odbudową protetyczną (łącznikiem i koroną).

W każdym z wyżej opisanych przypadków nasz pacjent natychmiastowo wyposażony zostaje w korony tymczasowe(prowizoria), szczególnie w sytuacjach gdzie implantacja odbywała się w odcinkach ważnych estetycznie i funkcjonalnie.

W naszym gabinecie stosujemy z powodzeniem systemy implantologiczne, znajdujące się w ścisłej czołówce producentów implantów na świecie. Ich producenci gwarantują najwyższą jakość poddając każdy sprzedawany element indywidualnej kontroli jakościowej.


 Implantologia


DIAGNOSTYKA

Przed zabiegiem, każdy pacjent proszony jest o wypełnienie szczegółowego kwestionariusza stanu zdrowia , wykonane zostaje zdjęcie pantomograficzne (RVG),oraz w niektórych przypadkach tomografia komputerowa (CT). Następnie lekarz chirurg przeprowadza badanie fizykalne oraz analizuje wraz z pacjentem wywiad lekarski. Na końcu wizyty konsultacyjnej lekarz przedstawia pacjentowi najbardziej optymalną formę leczenia oraz przedstawia wstępny kosztorys.