Radiowizjografia

Dysponujemy wysokiej klasy wewnątrzustnym aparatem rentgenowskim firmy Kodak, w którym dzięki zastosowanej technologii wysokiej częstotliwości promieniowanie zostaje zredukowane o 30%