Nowości w implantologii

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA STOSOWANE W IMPLANTOLOGII

Perfekcyjne planowanie zabiegu implantacji zapewniają systemy komputerowe tworzące trójwymiarowy obraz kości i wykonujące wirtualny zabieg implantacji przed tym właściwym.
Systemy te wykorzystywane są w całym procesie leczenia (również przy podnoszeniu zatoki, augumentacji kości czy wyborze łączników). Stosowany w stomatologii pozwala skutecznie, dokładne i wiarygodne zaplanować umiejscowienia implantów, ich rozmiar, liczbę, oraz rodzaje zastosowanych łączników. Planowanie przed operacyjne gwarantuje krótszy czas spędzany przez pacjenta na fotelu. Ponadto zapewnia natychmiastowe wyposażenie pacjenta w czasową odbudowę protetyczną.